Meetbaar resultaat

Indien de klant dit op prijs stelt worden effectmetingen uitgevoerd voor, onmiddellijk na en enige tijd na het beëindigen van interventies. Wat gemeten wordt zijn op de eerste plaats effecten die door derde partijen geconstateerd worden. Hiermee gaan we een flinke stap verder dan de courante satisfactiemetingen. Het verschil tussen voor- en nametingen wordt rigoureus statistisch getoetst.

Wetenschappelijk

We baseren onze modellen en interventies steeds op solide wetenschappelijk onderzoek, eerder dan op wat op dat moment goed in de markt zou liggen. 

Internationaal

We leveren diensten in Europa, Noord- en Zuid Amerika en Azië

Onze naam

Lang vóór het gebruik van ons huidige schrift kenden de Scandinavische culturen het rune-schrift. Dit schrift was een geheel van karakters zoals dit ook in Aziatische landen bestaat. Elk karakter had een naam en een symboolwaarde. Kenaz is de naam van de rune van het gecontroleerde vuur en het vakmanschap. Het teken verwijst naar openheid, creativiteit en inspiratie.

Onze missie

We willen ertoe bijdragen dat de keuze- en handelingsbekwaamheid van individuen en teams in professionele organisaties vergroot zodat ze over meer mogelijkheden beschikken om hun doelstellingen te realiseren.