Invloed

Vergroot je impact

In professionele organisaties gaat men er vaak van uit dat de kwaliteit van een idee of voorstel er automatisch zal voor zorgen dat het aanvaard wordt. De praktijk toont aan dat dit een weliswaar noodzakelijke maar lang niet voldoende voorwaarde is voor het doen ingang vinden van een idee.

Lees verder

Overtuigend presenteren aan senior management

Bij het begin van je loopbaan presenteer je vrijwel uitsluitend aan collega’s of aan je functioneel management. Je zal hiervoor een succesvolle manier van doen ontwikkeld hebben. Presenteren aan senior management vraagt een andere vorm omdat je publiek minder dieptekennis heeft van je onderwerp en rekening houdt met meer parameters dan enkel de vakinhoudelijke.

Lees verder

Verkopen zonder te verkopen

Bij het verkopen van complexe producten of diensten speelt vertrouwen een essentiële rol. Vertrouwen krijg je van prospecten/klanten op basis van twee elementen: geloof in je expertise en een veel minder tastbare component: persoonlijke 'click'.

Lees verder

Instant impact: Hoe stuur je gedrag van medewerkers

Medewerkers en collega’s motiveren is een van jouw kerntaken. We weten allemaal dat je motivatie niet kan opleggen. Ze moet van binnenuit komen. De vraag is dan: hoe breng ik iemand zover dat hij zichzelf motiveert. En, hoe doe je dat op een voorspelbare en tijdsefficiënte manier? 

Lees verder

Leiderschap

Leiderschap

Wanneer medewerkers van op de werkvloer doorgroeien naar een leidinggevende functie kunnen ze perfect op de hoogte zijn van de inhoud en vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van hun job, maar kan het  hen ontbreken aan een aantal basisvaardigheden in het leidinggeven.

Lees verder

Coaching edge

In snelgroeiende bedrijven is het zeer belangrijk dat talent zo snel mogelijk ontwikkeld wordt om de expansie zo goed mogelijk te kunnen opvangen en doorzetten. Dit vraagt de aanwezigheid van een ontwikkelingscultuur bij leidinggevenden.

Lees verder