Situering

In professionele organisaties gaat men er vaak van uit dat de kwaliteit van een idee of voorstel er automatisch zal voor zorgen dat het aanvaard wordt. De praktijk toont aan dat dit een weliswaar noodzakelijke maar lang niet voldoende voorwaarde is voor het doen ingang vinden van een idee.

Doelstelling

Aan deelnemers de inzichten en vaardigheden aanreiken hun ideeën te laten accepteren en om te zetten in acties.

Op het einde van deze training zullen de deelnemers:

  • Een verdiept inzicht hebben in de eigen stijl van beïnvloeding en de gevolgen ervan op hun slagkracht.
  • Strategieën van beïnvloeding en hun indicaties kennen en begrijpen.
  • Beschikken over verruimde mogelijkheden om bondgenootschappen uitbouwen van allianties en in het constructief spelen van het politieke spel.
  • Beschikken over meer vaardigheden om een boodschap te laten accepteren.
  • De noodzaak begrijpen om de taal van de andere te spreken om gehoord te worden.

Werkwijze

  • Aanreiken en bespreken van modellen.
  • Inoefenen van de technieken.
  • Toepassen van het geleerde op praktijksituaties van de deelnemer.

Deelnemers

Groepen van 12 deelnemers voor wie het in hun functie van belang is om hun ideeën ingang te laten vinden: projectleiders, stafmedewerkers en leidinggevenden.

Wat anderen over dit programma zeggen

"De meest inspirerende opleiding die ik sinds lang gehad heb. Dank je wel om je kennis te delen." 
(Heidi Sierens, HR Training & Development, Telenet)

"Op basis van cases en oefeningen wordt interessante kennis je eigen gemaakt." 
(Stefan Moris, Janssen Pharmaceutica)

"Dit programma leert je om stil te staan bij zaken waar je anders niet over nadenkt en die kunnen zeker bijdragen in de professionele wereld." 
(Steven Helsen, Janssen Pharmaceutica)

"Deze training zou een ‘must’ moeten zijn in een bedrijf. Het is een heel leerzaam programma, zowel op professioneel als op privé vlak." 
(Patricia Bertels, Sr. Specialist, Janssen Pharmaceutica) 

"Quick deep dive in concrete acties om meer impact te hebben (op een gestructureerde achtergrond)." 
(Johan Vanwetswinkel, Telenet)

"One of the most efficient trainings I had in the past 10 years." (David Gallacher, Janssen Pharmaceutica)

"It is one of the best programs I ever attended." (Hua Rong Lu, Janssen Pharmaceutica)