Situering

Wanneer medewerkers van op de werkvloer doorgroeien naar een leidinggevende functie kunnen ze perfect op de hoogte zijn van de inhoud en vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van hun job, maar kan het  hen ontbreken aan een aantal basisvaardigheden in het leidinggeven. Hun rol wordt meteen veel complexer. Deze training voorziet in het aanleren van deze basisvaardigheden.

Doelstelling

De training maakt de rol van een leidinggevende duidelijk en sluit aan met belangrijke inzichten in verband met leidinggeven. Er worden tools aangeboden waardoor de slagkracht van de leidinggevenden wordt vergroot.

Werkwijze

Elke tool, methode of elk inzicht wordt aangebracht vanuit de leidinggevende zelf. Hierdoor wordt herkenning groot en ontstaat er bereidheid tot participatie.

De implementatie van het geleerde wordt vergroot door:

  • De leidinggevende duidelijkheid te geven in zijn / haar rol.
  • De leidinggevende oprecht te betrekken voor, tijdens en na de training.
  • Het opstellen van concrete groeiplannen.
  • Het inbouwen van opvolgmomenten.
  • Het koppelen van het geleerde aan de praktijk en het evalueren nadien.

Deelnemers

Groepen van max. 12 deelnemers voor wie het in hun functie van belang is om te beschikken over de basisvaardigheden om medewerkers op de werkvloer aan te sturen: eerstelijnsleidinggevenden en beginnende leidinggevenden.