Situering

Teams werken nooit in een vacuüm maar zijn een schakel van complexe functionele netwerken met andere teams. Het optimaliseren van hun raakvlakken leidt vrijwel steeds tot significantie vooruitgang. 

Doelstelling

Aan het eind van de interventie zullen deelnemers:

  • Beter inzicht hebben in hoe afzonderlijke teams bijdragen tot het collectieve resultaat van een project of een end-to-end proces.
  • Beter begrip hebben voor de onderlinge afhankelijkheid van teams.
  • Een betere balans kunnen maken tussen het bereiken van de doelstellingen van het eigen team en de overkoepelende doelstellingen.
  • Concrete afspraken gemaakt hebben rond het optimaliseren van de samenwerking tussen teams.

Werkwijze

Er zijn 3 basiscomponenten in dit proces:

  • Scherpstellen van het extern perspectief: waar moet de samenwerking tussen teams finaal toe bijdragen en waarom is dit zo belangrijk? 
  • Gestructureerde dialogen tussen teams over hoe hun werking elkaar beïnvloedt en hoe ze meer rekening kunnen houden met elkaars noden.
  • Concrete afspraken over de optimalisering van de onderlinge samenwerking en het opvolgen ervan.

Deelnemers

Het is essentieel dat de leden van samenwerkende teams fysisch aanwezig zijn en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Afhankelijk van het aantal betrokken teams duurt deze bijeenkomst een halve of een volledige dag.