Situering

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat maar liefst 95% van ons gedrag wordt gestuurd vanuit onbewuste, automatische processen. Veel van het onveilig gedrag kan ook verklaard worden vanuit deze niet-rationele factoren. In de praktijk is het zeer moeilijk om het bij jezelf in de gaten te hebben. Je moet hiervoor dus ondersteund worden door anderen. In de werkcontext betekent dit de collega’s uit je team.

Deze collegialiteit kan gevonden worden in bestaande organisatiestructuren zoals teams, afdelingen en ploegensystemen en vertaalt zich in de volgende wederzijdse attitude: we laten het niet gebeuren dat er iemand van ons zich onveilig gedraagt.

Doelstelling

Dit traject beoogt dat teamleden:

  • ... van elkaar weten waarom ieder van hen het belangrijk vindt zich veilig te gedragen
  • ... de niet-rationele factoren en automatische processen die ons veilig en onveilig gedrag mee bepalen kennen en weten hoe deze bij ieder individu te observeren
  • ... samen geformuleerde veiligheidsregels hebben opgesteld

Werkwijze

Samenbrengen van alle teamleden om

  • … het collectieve brein te activeren:
    • beter kennis maken met de verschillende leefwerelden van elk van de collega’s
    • het samenhorigheidsgevoel onderling versterken
  • … zich via experiential learning bewust te worden van de niet-rationele factoren en mechanismes die van invloed zijn op onveilig gedrag binnen verschillende contexten: thuis-, verkeer-, werkomgeving
  • … doelstellingen en werkwijzen op te stellen om dit bij elkaar in de gaten te houden en erop te reageren. 

Deelnemers

‘Het collectieve veiligheidsbrein’ richt zich op homogene groepen die dagelijks (bijvoorbeeld in een ploegensysteem) met elkaar samenwerken.