Situering

Iedereen schrijft wel eens nota’s, de notulen van een vergadering, een e-mail of een brief. Daarmee zijn we vertrouwd, we weten hoe dat moet. Maar een beleidsnota schrijven die zijn effect niet mist, dat is andere koek. De lezers van jouw beleidsnota hebben doorgaans minder dieptekennis van je onderwerp. Ze willen een heldere, beknopte nota die aansluit op hun behoefte aan informatie om vervolgens te kunnen beslissen.

Het programma van deze masterclass is tot stand gekomen op verzoek van enkele grote bedrijven die de impact op de beleidsontwikkeling door hun senior beleidsmedewerkers wensten te vergroten en uit te diepen.

Nota: We bieden dit programma ook in-company aan en stemmen daarvoor graag met je af, zodat we een training op maat kunnen voorstellen.

Doelstelling

  • De plaats en betekenis van een beleidsnota in het beleidsproces duiden.
  • Inzicht bieden in wie de primaire lezers zijn van jouw beleidsnota.
  • Je leren kiezen voor de meest geschikte opbouw van je nota.
  • Een aanzet geven tot het bewust omgaan met structuurelementen zoals titels, inleidingen, hoofdingen en alinea’s.
  • Krachtige argumenten ontwikkelen en deze op samenhangende wijze presenteren.
  • Een heldere schrijfstijl voorstellen om je boodschap overtuigend te communiceren.

Werkwijze

  • Input, modellen en technieken: wat senior managers van beleidsnota’s verwachten, hoe je hun aandacht opvordert en vasthoudt, hoe je argumenteert en tot een overtuigende conclusie of aanbeveling besluit.
  • Toepassing van de aangereikte modellen en technieken op een recent beleidsstuk van eigen hand met feedback van de trainer en collega-deelnemers.

Kostprijs

De prijs per deelnemer voor deze 1-daagse masterclass bedraagt € 590 inclusief lunch en cursusmateriaal.

Annuleren kan kosteloos tot 3 weken voor de aanvang van de masterclass.

Data

Momenteel zijn er geen Beleidsnota's schrijven met impact masterclasses gepland.

Neem contact met ons op via info@kenaz.org voor meer info.