Veranderingen zijn voor niemand een simpel gegeven. elk veranderingsproces heeft een rationele grond om het door te voeren. Om aanvaard te worden is er echter meer nodig dan ratio alleen. Omdat verandering vaak gepaard gaat met emoties en weerstand zal je mensen ook emaotioneel moeten aanspreken. Tenminste als je wenst dat ze uiteindelijk met hart en ziel achter een vernieuwing gaan staan en deze van binnenuit dragen.

Storytelling is een manier om respectvol om te gaan met de ganse mens die geconfronteerd wordt met oncomfortabele en soms pijnlijke veranderingen: met zijn ratio zowel als zijn gevoelens.

Storytelling is een communicatiemiddel dat mensen betrekt bij de boodschap, drempels wegneemt en 'alle neuzen in dezelfde richting' brengt. Dat is wat we willen als we veranderingsprocessen moeten sturen. De methodiek kan in verschillende situaties ingezet worden, bijvoorbeeld om meer engagement van je medewerkers in de hand te werken, leiderschap te ontwikkelen, de onderlinge samenwerking te verbeteren of de bedrijfscultuur te versterken.

In deze Masterclass leer je in één dag hoe je een verhaal opbouwt en het vervolgens op een zeer overtuigende manier brengt. Er wordt gefocust op de structuur, creatieve teasers, non-verbale communicatie en het gebruik van een PowerPoint als ondersteuning. Je leert dit door middel van demonstraties en korte verhaaltjes waarin actiemodellen worden aangereikt. Op die manier kunnen de deelnemers direct de geleerde theorie toepassen op de thematiek waarmee zij op dat moment in hun organisatie te maken hebben.

Storytelling in business: engaging heart and soul is een eendaags programma dat bedoeld is voor ervaren sprekers en wordt gegeven door Lieve De Meyer, master in de Sociaal Agogiek, die ook een theateropleiding volgde aan de toneelacademie van Maastricht. Als trainster is ze begeesterd door het woord en de invloed ervan op onze onderlinge communicatie. Ze is een getalenteerd verteller en kan inhoud zeer beklijvend brengen, door haar humor is elke training een plezier en durven de deelnemers hun eigen grenzen verleggen.

Voor meer informatie kan u steeds terecht op het nummer +32 (0)16 46 02 96 of via info@kenaz.org (link stuurt een e-mail)

Related Posts


Date: dinsdag, maart 3, 2015