Laterale samenwerking

Teams werken nooit in een vacuüm maar zijn een schakel van complexe functionele netwerken met andere teams. Het optimaliseren van hun raakvlakken leidt vrijwel steeds tot significantie vooruitgang. 

Lees verder

Internaliseren van bedrijfscultuur

Elk bedrijf kiest bewust voor een aantal waarden. Deze waarden zullen pas echt betekenis hebben wanneer ze zichtbaar worden in de dagelijkse interne werking en in de geleverde service aan interne of externe klanten.

Lees verder