Lees hier de column van Marc Buelens over Moed in Trends

 

Situering

“Achter elk succesverhaal vindt je iemand die moedige beslissingen heeft genomen” zegt Peter Drücker, de aartsvader van het management denken.

Kennis en kunde komen pas tot hun recht als ze gedragen worden door de juiste attitudes. Moed heeft daarin een centrale plaats. Op basis van ons eigen onderzoek bij topmanagers en prominente mensen uit andere vakgebieden heeft Kenaz de bouwstenen van moed geïdentificeerd. Ze gaan niet over durf, bravoure of heroïek, maar in eerste instantie over bezieling.

Doelstelling

Het programma zet deelnemers op weg om zich nog sterker te wortelen in wat hun primaire drijfveren zijn: hun persoonlijke missie. Ze worden uitgenodigd om innerlijke kracht uit te diepen en te zoeken naar manieren om die in hun werk zo vel mogelijk vorm te geven. Hun veerkracht en hun bereidheid om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun beslissingen zal versterkt zijn en ze zullen over de instrumenten beschikken om hier te blijven in groeien. Elk van die instrumenten is gebaseerd op het beste empirisch onderzoek dat beschikbaar is.

Programma

Het traject duurt 2x2 dagen met een tussenperiode van 3 weken waarin deelnemers een individueel oefenprogramma volgen.

De thema’s die aan bod komen zijn:

1.       Wat is mijn bron van mentale kracht en hoe kan ik die versterken?

2.       Wat is er nodig om mij fysiek krachtig te voelen?

3.       Hoe zet ik soms een domper op mijn kracht en hoe kan ik die weer wegnemen?

4.       Hoe ga ik om met tegenslagen en hoe kan ik mijn veerkracht vergroten?

5.       Hoe zorg ik ervoor dat ik blijvend uitgedaagd wordt en daardoor groei?

6.       Hoe draag  ik ertoe bij dat mijn medewerkers en collega’s aangemoedigd worden om moedig en bezield te zijn?

Werkwijze

Het traject is uitgesproken ervaringsgericht. Deelnemers krijgen situaties aangeboden die een sterk appèl inhouden om met nieuwe ogen naar zichzelf, naar anderen en naar hun werksituatie te kijken.

Gedisciplineerd oefenen met toepassingen wordt sterk aangemoedigd en ondersteund door de meest moderne leermiddelen. Het doel: inzichten omzetten in nieuwe gewoontes. De onderliggende theoretische concepten zijn rigoureus wetenschappelijk onderbouwd en worden als kader aangereikt.

Deelnemers

De doelgroep zijn managers en experten met een soliede levens- en werkervaring.

Achtergrond

Het onderzoek waarop dit programma gebaseerd is vind je in het boek: Jan Van der Vurst, Moed. De kracht van bezieling.